De stroom die je laad bij AgriSnellaad komt van Zeeuwind, de coöperatie voor duurzame energie. Ons gezamenlijk doel doel is het gebruik van duurzame energie, zoals zon en wind te bevorderen en daarmee bij te dragen aan een leefbare omgeving.