Agrisnellaad is de belangrijke schakel in jouw duurzame toekomst.

AgriSnellaad bouwt sinds 2017 aan een uitgebreid netwerk van geavanceerde laadpalen voor het (semi) openbaar opladen van voertuigen in Zuidwest Nederland. Onze ambitie is het aantal laadpalen flink te verhogen en het laden van een voertuig voor iedereen toegankelijk te maken.

We hebben ambitie, we willen impact maken

Wij sluiten ons aan bij de ambitie van de overheid om in 2030, 30% van het totale Nederlandse wagenpark op elektrisch te laten rijden. AgriSnellaad streeft er naar om in overeenstemming met deze ambitie haar netwerk klaar te hebben voor de nabije toekomst. Zodat we gezamenlijk de reductie van CO₂ kunnen realiseren. Hiervoor zetten we niet alleen laadpalen, maar zorgen we er ook voor dat er, middels een samenwerking met Zeeuwind, aan onze laadpalen uitsluitend regionaal opgewekte duurzame stroom geladen word.

Onze impact reikt verder…. Door vrijwel uitsluitend met regionale partners samen te werken hebben onze activiteiten niet alleen een positief effect op het milieu maar stimuleren we ook de regionale economie.

We bieden maatwerk laadoplossingen, vrij van investering en zonder zorgen

AgriSnellaad bouwt aan een netwerk van laadpalen zonder van gemeenten en bedrijven een financiële bijdrage te verlangen. Ook ontzorgen we je volledig. Jouw vaste aanspreekpunt verzorgt het het gehele traject vanaf aanvraag, communicatie met de netbeheerder, eventuele vergunningsaanvragen tot plaatsing en uiteindelijke exploitatie van de laadpaal. Dat alles vrij van aanschaf- en installatiekosten. De laadpaal blijft immers eigendom van AgriSnellaad.

De voordelen van AgriSnellaad

Actueel nieuws