Over Agrisnellaad.nl

Ook voor AgriSnellaad.nl geld dat we duidelijk goedkoop zijn! Bij AgriSnellaad.nl laad u groene stroom voor uw elektrische of hybride auto tegen een gunstig KWh tarief. Onze laadpunten zijn aangesloten bij E-VIOLIN dus als openbaar laadstations beschikbaar voor iedereen.

Veel dingen veranderen zo ook de keuze van mobiliteit. Daarom hebben wij besloten naast onze gebruikelijke AgriSneltank tankstations een start te maken met openbare AgriSnellaad.nl laadstations.

AgriSnellaad.nl is onderdeel van CZAV.

Waarom Agrisnellaad.nl

Snel weer onderweg

Snel is bij ons echt snel. Kan uw auto een hoog vermogen laden dan laad u bij ons met 22 KW per uur en bij onze DC super snelladers zelfs met 50 KW.

Altijd in de buurt

Het tempo is hoog we plaatsen elke week weer nieuwe laadpalen. Je kan er niet meer omheen, overal staat wel een laadpaal van AgriSnellaad.nl in de buurt.

Makkelijk in gebruik

Plug and play gaat zeker op voor de laadpalen van AgriSnellaad.nl. Stekker connecten, laadpas voor de lezer en laden maar, easy is that!

Actueel nieuws

Aan ambitie ontbreekt het ons niet!

Wij sluiten ons aan bij de ambitie van de overheid om in 2030, 30% van het totale Nederlandse wagenpark op elektrisch te laten rijden. AgriSnellaad.nl streeft er naar om in overeenstemming met deze ambitie haar netwerk klaar te hebben voor de nabije toekomst. Zodat we gezamenlijk de reductie van Co2 kunnen realiseren.

Onze partners

Elektrisch vervoer neemt grootste vormen aan. Steeds meer mensen kiezen voor een elektrisch aangedreven auto, scooter of fiets. Niet verwonderlijk, want de ecologische en financiële voordelen zijn enorm. Het aantal elektrische oplaadpunten is eveneens in Nederland in rap tempo toegenomen, en die ontwikkeling zal zich de komende tijd versterkt doorzetten. De laders van Ecotap voorkomen onnodige belasting van het milieu. De auto lader communiceert met de auto en kan daardoor op de juiste wijze haar maximale lading overbrengen, passend bij die desbetreffende auto. Dat voorkomt talloze ongemakken, dus het is een noviteit die heel waardevol is.

Laadpas aanvragen

AgriSneltank levert met de campagne ‘Tank aan de Toekomst’ als eerste in Nederland klimaatneutrale benzine. Deze actie is het resultaat van de samenwerking tussen AgriSneltank met het Zeeuws Klimaatfonds. Klanten dragen nu actief bij aan een schoner milieu.

De stroom die u koopt bij AgriSnellaad.nl komt van Zeeuwind, de coöperatie voor duurzame energie. Ons gezamenlijk doel doel is het gebruik van duurzame energie, zoals zon en wind  te bevorderen en daarmee bij te dragen aan een leefbare omgeving.

Het Zeeuws Klimaatfonds werkt aan de energietransitie in Zeeland. Onze inzet is: meer duurzame energie, minder CO2-uitstoot. Zeeuwse bedrijven, overheden, organisaties en grote evenementen kunnen hun CO2-uitstoot in eigen omgeving gedeeltelijk compenseren. Zo werken ze, samen met het fonds, mee aan de versnelling van de energietransitie.