AgriSnellaad zet zich in tegen netcongestie

AgriSnellaad, de grootste leverancier van laadinfra in Zeeland, experimenteert in het project ‘Smart Energy & Charging Zeeland’ met slimme laadtechnieken voor het oplossen en in de toekomst voorkomen van netcongestie. Het doel is om de beste oplossing uit te rollen over het Zeeuwse laadpaalnetwerk. De testperiode loopt vanaf oktober 2023 tot en met december 2024. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Zeeuwse Publieke Belangen.

Waarom aan de slag met netcongestie?

De energietransitie is een beweging op mondiaal niveau. Op nationaal niveau heeft dit ingrijpende gevolgen voor het energiesysteem. Zowel lokaal als regionaal ontstaan er uitdagingen waarvoor oplossingen gevonden moeten worden. Eén van die uitdagingen is congestie op het elektriciteitsnetwerk als gevolg van toenemende vraag én aanbod van energie. Daarnaast is er het feit dat zowel de vraag als het aanbod van energie steeds lastiger te voorspellen is. Er is sprake van netcongestie als de vraag naar transport van elektriciteit groter is dan de transportcapaciteit van het net.

Technische setup van laadinfrastructuur biedt mogelijkheden

De opkomst van elektrische mobiliteit, een schoon en duurzaam alternatief voor fossiel aangedreven vervoer, wordt hierdoor in de toekomst geremd of in het slechtste scenario zelfs gestagneerd. AgriSnellaad is de grootste aanbieder van laadinfrastructuur in Zeeland en ziet in de technische setup van de laadpalen een kans om congestie op grote schaal te voorkomen. Het project heeft dan ook als doel om de best geteste techniek te uit te rollen over het Zeeuwse laadpaalnetwerk.