AgriSnellaad bouwt aan een netwerk van laadpalen zonder van gemeenten en bedrijven een financiële bijdrage te verlangen. Jouw vaste aanspreekpunt verzorgt het gehele traject vanaf aanvraag, communicatie met de netbeheerder, eventuele vergunningsaanvragen tot plaatsing en uiteindelijke exploitatie van de laadpaal. Dat alles vrij van aanschaf- en installatiekosten. De laadpaal blijft immers eigendom van AgriSnellaad.