CuraMare-AgriSnellaad

Europa zet zich in om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en streeft ernaar om tegen 2050 volledig emissievrij te zijn. Om dit te bereiken, zijn verschillende maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen heeft betrekking op de aanwezigheid van laadpalen voor elektrische auto’s. Vanaf 2025 wordt het voor veel bedrijven verplicht om laadinfrastructuur aan te bieden op hun parkeerplaatsen. Ben je benieuwd naar de huidige regels en wat dit voor jouw bedrijf betekent? Lees dan verder!

Wat is de regelgeving voor laadpalen bij bedrijven nu?

De huidige regels met betrekking tot laadpalen bij bedrijven zijn vooral van toepassing op utiliteitsbouw, zoals scholen, winkels, fabrieken en ziekenhuizen. Volgens de EPBD III (Energy Performance of Buildings Directive), die sinds 10 maart 2020 van kracht is, moeten panden met tien of meer parkeerplaatsen minimaal één laadpaal hebben. Daarnaast moet er laadinfrastructuur worden aangelegd voor één op de vijf parkeerplaatsen. Deze regels gelden alleen voor nieuwe bedrijfspanden en bestaande panden die ingrijpend worden gerenoveerd. Een ingrijpende renovatie houdt in dat de buitenkant van het gebouw voor meer dan 25% wordt verbouwd of uitgebreid.

Indien de kosten voor het installeren van laadpalen meer dan 7% bedragen van de totale renovatiekosten, geldt de verplichting niet.

Wat zijn de veranderingen vanaf 2025?

Vanaf 2025 worden deze regels verder uitgebreid. Hierbij wordt er gekeken naar het totale aantal parkeerplaatsen op het terrein van het gebouw. Als dit aantal meer dan twintig is, wordt het verplicht om minimaal één laadpaal te installeren. Het verschil met de huidige regel is dat deze verplichting geldt voor alle bedrijfsgebouwen, ongeacht of er renovaties plaatsvinden.

Waar moeten de laadpalen bij bedrijven aan voldoen?

Wanneer een laadpaal toegankelijk is voor bijvoorbeeld bezoekers, moet deze voldoen aan bepaalde eisen:

  • De oplaadpunten moeten voorzien zijn van contactdozen of voertuigconnectoren van het type
  • De meetinrichting die bij deze oplaadpunten staat, moet zijn beveiligd om het dataverkeer en de privacy van de gebruikers te beschermen.

De parkeerplaats met verplichte laadpaal mag je ook voor publiek toegankelijk maken, zoals een parkeerplaats bij een winkel. Wel gelden er dan dezelfde eisen aan de laadpaal.

Wat betekent dit voor jou als bedrijfseigenaar?

Als bedrijfseigenaar of facilitair manager is het belangrijk om te begrijpen hoe deze nieuwe regelgeving van invloed kan zijn op jouw bedrijf. Als je bedrijf aan de gestelde criteria voldoet, kan het zijn dat je verplicht bent om laadinfrastructuur te installeren. Dit kan variëren afhankelijk van de grootte van de parkeerplaatsen en het aantal werknemers dat elektrische voertuigen gebruikt.
Het is verstandig om tijdig actie te ondernemen en te onderzoeken hoe uw bedrijf kan voldoen aan deze nieuwe voorschriften.

Advies nodig?

De nieuwe regelgeving omtrent laadinfrastructuur bij bedrijven die vanaf 2025 van kracht wordt, heeft mogelijk invloed op jouw bedrijf. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en tijdig actie te ondernemen om aan de nieuwe voorschriften te voldoen. Wil je weten wat dit betekent voor jouw bedrijf? Vraag een adviesgesprek aan en we bekijken samen de mogelijkheden!

Wil je ook een AgriSnellaadlocatie bij jou op de parkeerplaats? Neem dan zeker contact met ons op: info@agrisnellaad.nl. Op naar een nog duurzamere toekomst!

Heb jij de AgriSnellaad laadpas al? Zo wordt laden nog gemakkelijker. Bekijk de voordelen en vraag hem gratis aan!